सतीप्रथेविषयी माहिती राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा बंदी

सतीप्रथेविषयी माहिती पती मृत झाला असता त्याच्या प्रेताबरोबर सहगमन करणारी स्त्री. सती या संज्ञेचा सर्वसामान्य शब्दार्थ साध्वी, तपस्विनी किंवा पतिव्रता असा आहे. या आत्मदहन किंवा …